Testy poziomujące z języków obcych dla studentów UW - dostępne: 20.05-20.10.2024

UWAGA! PRZECZYTAJ DOKŁADNIE PONIŻSZE INFORMACJE:

I. Na platformie LOGUJ SIĘ KONTEM (LOGIN I HASŁO) USOSowym. Nie twórz dodatkowego, osobnego konta. Stworzenie konta nie-USOSowego spowoduje poważne problemy z migracją wyniku testu do USOSa.

II. Upewnij się, czy w Twoim koncie USOSowym wpisany jest adres e-mail w rubryce uniwersyteckiej (nie prywatnej).  Jeżeli nie, udaj się do dziekanatu swojej jednostki i poproś o uzupełnienie tej informacji. Brak adresu e-mail uniemożliwi Ci zalogowanie się na platformie. Adres mailowy na platformie musi być zgodny z adresem mailowym w USOSie, aby migracja wyniku mogła przebiec poprawnie. 

 1. Aby rozwiązać test poziomujący należy najpierw zapisać się do modułu z testami. Po wejściu na moduł z testami, postępuj zgodnie z podaną tam instrukcją

Moduł z TESTAMI POZIOMUJĄCYMI ==>> KLIKNIJ TU

NIE ZAPOMNIJ WPISAĆ KLUCZA DOSTĘPU: TESTY
(upewnij się, że używasz dużych liter)
.

 1. Jedyną prawidłową formą zapisu do modułu z testami jest zalogowanie się za pomocą Centralnego Serwera Uwierzytelniania, czyli nr PESEL i hasłem USOS. Każda inna forma logowania uniemożliwia przekazanie wyniku testu do bazy USOS, a tym samym zapisanie się na lektorat. Prosimy, aby rozwiązując test poziomujący, korzystali Państwo z przeglądarki Mozilla Firefox
 2. Każdy student jest zobowiązany do wykonania testu poziomującego (bez względu na posiadane certyfikaty znajomości języka), gdyż tylko wówczas automatycznie odblokowuje się opcja pozwalająca na rejestrację na zajęcia.
 3. Do testu poziomującego z danego języka obcego student może przystąpić tylko raz w toku studiów.
 4. Wynik testu nie zobowiązuje do wybrania kursu na proponowanym poziomie. Decyzję o wyborze grupy student podejmuje na własną odpowiedzialność.
 5. Po wykonaniu testu należy poczekać na migrację danych do USOS zanim podejmie się próbę zapisania się na zajęcia. Migracje następują kilka razy na dobę i mogą trwać kilka godzin.
 6. W sprawach związanych z rejestracją (zmiana grup, rezygnacja z zajęć) należy kontaktować się mailowo, pisząc na adres: jezyki.koordynator@uw.edu.pl.
 7. Na help-desk pomoc-ckc@uw.edu.pl można zgłaszać wyłącznie problemy techniczne. Pytania, które będą dotyczyć wymienionych powyżej zagadnień, będą ignorowane.

PLACEMENT TESTS for UW students - enter HERE

will be available from 20 May till 20 October 2024 (till 23:59).

 1. The placement tests in six foreign languages (English, French, Spanish, German, Russian and Italian) can be found under the following link: Testy poziomujące ==>>. To solve the placement test, you need to sign up for the test module i.e. enter the link given above and follow the instructions.

  The enrolment key is TESTY. Make sure you use CAPITAL LETTERS! The key is also provided in the instruction.

 2. To log into the platform and take the test you need to enter your ID number as a login and the same password as in the USOS System. Other forms of logging in make it impossible for you to sign in and subsequently have your test results exported to the USOS (Central Token Registration System) and get into the proper language group.
 3. It is advisable to use the Mozilla Firefox browser while solving the placement test.
 4. You need to take the placement test in a chosen language only once within the course of studies. 
 5. The time limit for doing the test is 60 minutes. Be careful to click on "Submit all and finish" button down the page, otherwise you will get no points regardless of the number of correct answers given. Please check the time - the clock down the page will help you. Exceeding the time limit will not only make it impossible for the platform to save the test result but it will bring about the "0" test result.
 6. It is obligatory for every student to take the placement test regardless of the language proficiency certificates they hold. Only when the placement test result migrates to the USOS registration system, will you be able to register for a chosen language course in your USOS student account.
 7. The placement test result is only a suggestion as to the language proficiency level of a course to choose. It does not oblige you to take a course at a suggested level and it does not prevent you from signing up for a course at a different (higher or lower) level of advancement. It is your own individual decision which course to enrol in.
 8. It may take some time for the test results to migrate from the platform into the USOS registration system. It's a question of a couple of days sometimes so please wait patiently for the outcome. You will be able to register for a course in USOS as soon as the test result has migrated there successfully.
 9. If you need help with the placement test, please contact the helpdesk for Placement Tests: pomoc-ckc@uw.edu.pl. Please, write only about the technical problems.
 10. If you have problems or questions concerning the registration process, please direct your enquiry to jezyki.koordynator@uw.edu.pl.