Certyfikacja Biegłości Językowej

Opis egzaminu pisemnego (na stronie Rady) »

Opis egzaminu ustnego (na stronie Rady) »

Testy przykładowe »

Aby przystąpić do próbnego Egzaminu certyfikacyjnego z wybranego języka na poziomie B2, kliknij na tytuł kursu. Klucz dostępu: CERTYFIKACJA (wpisz wielkimi literami).

Przy logowaniu na platformę użyj numeru PESEL jako loginu oraz hasła USOS.
Helpdesk: jezyki-help.come@uw.edu.pl