Repetytoryjne e-kursy języków obcych na poziomie B1

Aby przystąpić do wybranego repetytoryjnego interaktywnego e-kursu języka obcego na poziomie B1, kliknij na tytuł kursu po lewej stronie.
Przy logowaniu na platformę użyj numeru PESEL jako loginu oraz hasła USOS.
Helpdesk: jezyki-help.come@uw.edu.pl