Repetytoryjne e-kursy języków obcych na poziomie A2

Aby przystąpić do wybranego repetytoryjnego interaktywnego e-kursu języka obcego na poziomie A2, kliknij na tytuł kursu po lewej stronie. 
Przy logowaniu na platformę użyj numeru PESEL jako loginu oraz hasła USOS
Helpdesk: jezyki-help.come@uw.edu.pl