Egzamin dla studentów z przywróconym terminem z ubezpieczeń społecznych. Lista osób uprawnionych została ustalona przez dziekanat.