Kursy Filmoteki Szkolnej programu edukacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej mają na celu upowszechnianie edukacji filmowej oraz wskazanie możliwości wykorzystania filmu jako narzędzia dydaktycznego w procesie nauczania. Zostały przygotowane z myślą o nauczycielach, uczniach, edukatorach filmowych oraz wszystkich osobach zainteresowanych rozwijaniem swoich filmowych kompetencji.

Wprowadzenie do powszechnego obiegu Programu Edukacji Audiowizualnej i Medialnej wykorzystującego dostępne w Polsce zasoby i tradycje analityczne, najnowocześniejsze technologie multimedialne i e-learningowe, spełniającego kryteria Otwartych Zasobów Edukacyjnych oraz uznającego status uczestnika mediów jako kreatywnego podmiotu procesu interaktywnej edukacji jest istotnym celem na polskim rynku edukacyjnym w latach 2012-2022. Realizacja celu doprowadzi do zmiany reguł panujących na tym rynku, do wzrostu efektywności zdobywania wiedzy i umiejętności, a także do zmiany zachowań w sieci i innych mediach oraz zmiany zasad komunikacji społecznej w Polsce i komunikacji Polaków ze światem zewnętrznym.

Więcej informacji na stronie www.come.uw.edu.pl/peam

 

Uwaga: Klucz dostępu do kursu podany jest w opisie każdego z kursów. Aby go odczytać należy kliknąć ikonkę "i" przy tytule kursu.